Nyt medlem?

Du er velkommen til at møde op på et par klubaftener og se, om det er noget for dig at blive medlem.

Som medlem modtager du Dansk Filatelistisk Tidsskrift, der udkommer 6 gange om året. Se mere om dette blad på www.danfil.dk
Ry og Omegns Frimærkeklub udgiver 2 gange årligt et klubblad. Her har du mulighed for gratis annonce med køb, salg og efterlysning af frimærker, postkort og julemærker.

På klubaftenerne lægger vi vægt på, at der er mulighed for at bytte frimærker. Herudover har klubben to årlige byttedage, som tiltrækker frimærkesamlere fra nær og fjern.

Du har også mulighed for at låne klubbens frimærkekataloger og speciallitteratur.

Det årlige kontingent er:
A-medlemmer 325,- kr.
B-medlemmer (dem, der er A-medlem i en anden klub) 200,- kr.
hustru/ægtefælle 200,- kr

Når du har bestemt dig for at blive medlem, bedes du sende følgende oplysninger til Grethe Jensen, Hyllingvej 5, Jaungyde, 8680 Ry hyllingvej@gmail.com :

Navn (for- og efternavn)
Adresse
Postnummer og by
Telefonnummer og email-adresse
Samlerområde (land/lande, tema/motiv, julemærker, postkort)