Frimærkets dag

Historien bag:
På ”Fédération Internationale de Philatéli”s kongres i Luxemburg den 29. august 1936 besluttede de delegerede at opfordre medlemslandene til hvert år at afholde en ”Frimærkets Dag”. Året før, den 1. december 1935, havde Østrig gennemført sådan en dag.

Formålet med ”Frimærkets Dag” var ifølge den tyske forslagsstiller major Hans von Rudolph at skabe en fællesskabsfølelse, vække og pleje samhørighedens ånd og filatelisternes kammeratskab.

Tyskland arrangerede sin første ”Frimærkets Dag” søndag den 7. januar 1937 til minde om Heinrich von Stephan, som var født på denne dag, og som var stifter af Verdenspostforeningen (U.P.U.).

Danmarks Filatelist-Union tilsluttede sig ideen i begyndelsen af 1939 og fastsatte dagen til den 5. marts. Unionen fokuserede på, at ”Frimærkes Dag” skulle bruges til at gøre propaganda for filatelien ved udstillinger og møder og ved at sende hilsener til samlervenner i ind- og udland. Til sidstnævnte formål lod unionen fremstille kort og konvolutter, som kunne erhverves for 5 kroner pr. 100 stk.

Kort og konvolut var tegnet af Karlo Lindskog og trykt af Axel Eisby, begge fra Odense.

På trods af den korte forberedelsestid deltog mange klubber i arrangementer. Som resultat kom der ca. 100 nye medlemmer til klubberne.

 

frimærkets dag 14. marts 2015
Program


28. februar 2015
pressemeddelelse


02. december 2014
Pressemeddelelse


14. november 2014
Frimærkets dag - pressemeddelelse