Brevkortet i Danmark

De første brevkort i Danmark blev udgivet den 1. april 1871. Blå 2 skilling, beregnet for lokale forsendelser og indenrigs tryksager, og rød 4 skilling, beregnet for indenrigsforsendelser.


Blå 2 skilling – brev-kort. Illustration fra Lars Engelbrechts eksponat om danske to-farvede www.helsager.dk

Brevkortene kostede deres pålydende værdi. ”Kartonet” var således gratis, når man købte et brevkort. Afsenderen sparede således udgiften til ”kartonet”, men måtte til gengæld være indforstået med, at budskabet var læsbart for alle.

Værdistemplet på brevkortet følger i Danmark de samtidigt udgivne dagligfrimærker – dog findes der enkelte undtagelser som f.eks. brevkortet fra 1936 med kæmpehøjen.


Illustration fra Dansk NetAuktion, januar 2015.

Det danske Postvæsen ophører i 1989 med at udgive brevkort. Efterspørgslen var efterhånden beskeden – og derfor meget små oplag.

Du kan læse meget mere om helsager på www.helsager.dk og i AFA’s specialkatalog år 2002. Litteratur i øvrigt: Steffen Riis, Danske brevkort og postkorts historie 1871-2006, 2006.


Vidste du at

Den side, hvor portoen er fortrykt, eller frimærket er påsat, kaldes for forsiden. Og det er helt naturligt for alle frimærkesamlere, da det er det postalt mest interessante.

Undtagelsen er imidlertid postkortsamlerne, som finder billedsiden for den mest interessante. Det er nemlig her, de finder motivet og dermed bidraget til den historie, de vil fortælle i deres samling.

De rigtige hardcore postkortsamlere er dem, der ud over motivet også interesserer sig for udgiveren og postkortets løbenummer. Det bruger de til at lave registranter over udgivne postkort.


 

Den gamle ordbog

Faktaboks

Post- og brevkortets historie

Brevkortet i Danmark

Verdens største samling af postkort med Himmelbjerget

Jensen Skyttes Kunstforlag

Fotograferne Baunsgaard

Carl Stenders Forlag


Vidste du:
At studiet af postkort og samling af postkort kaldes deltiologi (på engelsk: deltiology).
At man tidligere kunne bruge vendingen at postkorte – dvs. at skrive på et postkort.

Helsager er et papir eller et kort med påtrykt værdimærke. Gruppen udgøres af:

- Brevark inklusiv aerogrammer.
- Kuverter inklusive anbefalede kuverter.
- Brevkort.
- Korrespondancekort.
- Korsbånd.
- Diverse trykte blanketter.