Post- og brevkortets historie (den korte version)
- Julekort -

Det første julekort fra 1843 havde på forsiden bl.a. motivet en familie bænket om julebordet, der skålede til modtageren af kortet, samt påtrykt: ”A Merry Christmas and a Happy New Year to you”. I motivet var indarbejdet henvisning til behovet for velgørenhed (mad til de sultne og tøj til de nøgne). Kortet var håndkoloreret af farvelæggeren Mason.

I årene herefter havde de engelske julekort motiver som blomster og feer (de religiøse motiver og snelandskaberne kom først til senere), men også julekort, hvor motivet var dyr eller børn, blev brugt.

I 1875 udgav Louis Prang i Boston de første amerikanske julekort. I forhold til de engelske var trykkets kvalitet og format forbedret. I 1888 blev der trykt over 5 millioner julekort af Louis Prang.

Det første danske julekort blev sendt i 1870-erne. Det var fremstillet i Tyskland. I 1882 udgav papirfirmaet Levinson de første danske julekort. Kortenes motiv var en nisse – og det var sammen med børn i sneklædte landskaber – et udpræget dansk motiv.

Illustration: Postkort fra 1892. Tilhører Den gamle By, Aarhus.

Se også "Post og tele museum Danmark"

- Brevkort -

I 1869 foreslog Dr. Emanuel Hermann i den østrigske avis Neue Freie Presse, at der med det mål at gøre kommunikationen nemmere og billigere blev udgivet brevkort. Den 1. oktober 1869 indførte det østrigsk-ungarnske postvæsen brevkortet med den påtrykte værdi som en forsøgsordning*.

I løbet af 1870 sluttede flere lande sig til. Først kom de tyske delstater Bayern, Württemberg og Luxemburg; og den 1. oktober 1870 udsendte England det første brevkort. I England var det så stor en succes (over 75 millioner forsendelser i løbet af det første år), at det tjente som inspiration for mange andre postvæsener.

Danmark kom med den 1. april 1871.


- Postkort -

Det første brevkort med illustration blev udgivet af hofboghandler August Schwartz, Oldenburg i Tyskland den 16. juli 1870.

Med en lovændring i 1886 blev der åbnet adgang for, at der kunne sendes private brevkort til udlandet. Disse brevkort skulle påsættes frankering – og er dermed starten på postkort i Danmark. Det først kendte er en serie postkort med tegninger af Børsen i København fra 1887. Hurtigt efter kom brevkort med forskellige tiltryk.

Det er imidlertid først omkring 1896, at de illustrerede brevkort, som vi i dag kalder postkort, bliver almindeligt brugt. Indtil 1905 måtte man på adressesiden kun skrive navn og adresse på modtageren. Ingen hilsener medmindre, at de stod på billedsiden.

Se omtale i *The New York Times fra August 3, 1902 (kan findes på Internettet).


Den gamle ordbog

Faktaboks

Post- og brevkortets historie

Brevkortet i Danmark

Verdens største samling af postkort med Himmelbjerget

Jensen Skyttes Kunstforlag

Fotograferne Baunsgaard

Carl Stenders Forlag


Vidste du:
At studiet af postkort og samling af postkort kaldes deltiologi (på engelsk: deltiology).
At man tidligere kunne bruge vendingen at postkorte – dvs. at skrive på et postkort.

Helsager er et papir eller et kort med påtrykt værdimærke. Gruppen udgøres af:

- Brevark inklusiv aerogrammer.
- Kuverter inklusive anbefalede kuverter.
- Brevkort.
- Korrespondancekort.
- Korsbånd.
- Diverse trykte blanketter.