Verdens største samling af postkort fra Himmelbjerget

sådan forlød det, da samlingen på næsten 1.300 forskellige postkort blev anerkendt af Guinness World Records i år 2000 som en sand verdensrekord.

I 1990 beslutter Ry Turistforening at få fremstillet en 5 m høj model af Himmelbjergtårnet - dvs. målestok 1:5. Det inspirerer Ib Jensen Skytte til at gå i gang med en samling af postkort med motiver fra Himmelbjerget. Postkortene udvælges ud fra 2 kriterier:

  • at tårnet på Himmelbjerget kan ses (uanset hvorfra postkortets motiv er set)
  • at navnet Himmelbjerget (evt. som betegnelse for egnen) er nævnt foran eller bagpå kortet.

Med afsæt i ca. 500 postkort, erhvervet fra Ida Vestergaard, Silkeborg, bliver samlingen på ca. 600 forskellige postkort klar til at blive udstillet i Ry Hallerne i 1991 samtidig med præsentationen af modellen.


Det andet af de to ældste postkort med Himmelbjerget. Kneipp Kuranstalten i Silkeborg åbnede 2. maj 1897.

Samlingen vokser
Samlingen bliver vist offentligt for anden gang ved en udstilling på Ry Bibliotek i april 1991 i anledning af Ry Kommunes 25 års jubilæum. I 1994 vises med 4 rammer på SILFI 1994, Frimærkets Dag og landsjuniorudstilling, et mindre udsnit af samlingen. Den består på dette tidspunkt af ca. 800 forskellige postkort omfattende postkort udgivet af tårnet og dets omgivelser.

Allerede et år efter udgør samlingen omkring 900 forskellige postkort. I april 1995 vises den på ældrecentret Ryvang sammen med malerier, fotos og mange souvenirs (alt sammen med tilknytning til Himmelbjerget).


2 landskort, hvor motivet er fra Himmelbjerget. De stammer fra ca. 1910. Det bemærkes, at på det første er hilsenen skrevet på billedsiden, således som Det danske Postvæsen krævede det indtil lovændringen i 1905.

Efter udstillingen i 1995 indgår Ib Jensen Skytte en aftale med Søren Hvejsel, Virklund, om at deres respektive samlinger erhverves i maj 1996 via en bevilling fra Ry Kommune og med en donation fra Ry Håndværker– og Borgerforening. Med Ry Kommunes mellemkomst overdrages postkortene til Egnsarkivet. Samlingen består nu af ca. 2.000 postkort - heraf en del gengangere (dubletter).

Samlingen bliver i anledning af 125 årsdagen for indvielse af Himmelbjergtårnet vist 1.-5. juni 2000 på Ry Bibliotek. Samlingen består nu af 1.224 forskellige postkort. Ved åbningen af udstillingen bevidner borgmester Ib Madsen og landbetjent Jens Hvass over for Guinness World Records antallet af postkort.

Herefter indsendes den formelle ansøgning om optagelse som en verdensrekord. Ansøgningen imødekommes; og efterfølgende kan man i den danske udgave af Guinness World Records 2001 (udgivet 16. oktober 2000) læse:

Ib Jensen Skytte, Ry, har pr. 6. juni 2000 – på Himmelbjergtårnets 125 års fødselsdag – samlet 1.224 forskellige postkort, som er forskellige og dog enten viser Himmelbjergtårnet på kortere eller længere afstand eller nævner ”Himmelbjerget” på for- eller bagside. Samlingen befinder sig på Egnsarkivet for Ry Kommune.

Postkortene og deres motiv
Nogle er næsten ens, men udgivet af forskellige trykkerier og forlag. Der er små variationer f.eks. i tekst og valg af farver.

Desværre er det ikke muligt at se forsiden af postkortene, når de er udstillet som postkort. Det er ellers her, at mange af oplysningerne som forlag, producent og evt. navn på fotograf.

Postkortene bliver samtidig en dokumentation af bygningshistorien, da mange af bygningerne over tid er forandret eller nedrevet.


Princip for opsætning

De ældste postkort er fra 1897-98. De tidsmæssigt seneste er fra 1970-80. De opsættes i forbindelse med udstillinger, så forløbet igennem eksponatet illustrerer en turistrejse, hvor man starter i Ry by, hvorfra Himmelbjerget lige kan skimtes i baggrunden. Herfra bevæger beskueren sig ned gennem Ry til bådhavnen. Fra bådhavnen sejles til Laven og videre til Dynæs frem til foden af Himmelbjerget. Fra bjergets fod - ved Hotel Julsø - går turen videre op mod tårnet selv, mindestene og Hotel Himmelbjerget.

Senere går turen videre. Himmelbjerget ses nu fra bakkerne omkring bjerget. Herefter går turen til Nordsiden af Gudenåen med motiver fra Ludvigslyst, Svejbæk og til sidst fra Sejs.


Samlingen vokser til stadighed

I dag tilhører samlingen af postkort med Himmelbjerget og tårnet på Egnsarkivet i Ry. Det er medlemmerne af Egnsarkivets bestyrelse, som sørger for, at samlingen til stadighed udvides med nyerhvervelser.

I kraft af, at samlingen er blevet stadig meget forøget siden anerkendelsen som verdens største samling af postkort med Himmelbjerget som motiv, skulle man tro, at rekorden bliver ajourført. Men nej …. Guinness Book of World Records har meddelt, at man er holdt op med at anerkende bl.a. samlinger af postkort som ægte verdensrekorder.


Den gamle ordbog

Faktaboks

Post- og brevkortets historie

Brevkortet i Danmark

Verdens største samling af postkort med Himmelbjerget

Jensen Skyttes Kunstforlag

Fotograferne Baunsgaard

Carl Stenders Forlag


Vidste du:
At studiet af postkort og samling af postkort kaldes deltiologi (på engelsk: deltiology).
At man tidligere kunne bruge vendingen at postkorte – dvs. at skrive på et postkort.

Helsager er et papir eller et kort med påtrykt værdimærke. Gruppen udgøres af:

- Brevark inklusiv aerogrammer.
- Kuverter inklusive anbefalede kuverter.
- Brevkort.
- Korrespondancekort.
- Korsbånd.
- Diverse trykte blanketter.