Om - Ry og Omegns Frimærkeklub.

Frimærker, postkort, julemærker og posthistorie er den fælles hobby for klubbens medlemmer.

Klubaften
På vores klubaftener i Sognehuset, Kildebakken, Ry, er der vekslende foredrag om såvel frimærker og deres historie som posthistorie og de historier, der kommer ud af at bruge frimærker til at fortælle om rejseindtryk, ture i naturen, religionshistorie, postcensur osv.

Hver eneste klubaften er bygget op om et fast skema, hvor formanden indleder mødet med at fortælle om nye medlemsblade fra andre klubber, reklamer og auktioner. Dernæst er der et foredrag eller et oplæg. Midt i mødet er der kaffe og kage – og så er det tid at snakke frimærker, se de nyeste fund eller udveksle opdagelser.

Ofte er der et klubmedlem, der fortæller om et fund eller en nyanskaffelse; og hvad det betyder for vedkommendes samling. Og måske har et medlem deltaget i en frimærkeudstilling og kan fortælle nyt herfra.

På klubaftenen er der også adgang til Ry og Omegns Frimærkeklubs bibliotek. Efter aftale med klubbens bibliotekar kan bøger, kataloger og udstyr hjemlånes.

Klubben er medlem af ….
Ry og Omegns Frimærkeklub er medlem af Danmarks Filatelist Forbund ( www.danfil.dk ). En del af klubkontingentet går hertil. Til gengæld modtager alle medlemmer Dansk Filatelistisk Tidsskrift (DFT), der udgives med 6 numre om året.

Medlemsskabet af Danmarks Filatelist Forbund betyder, at medlemmerne af Ry og Omegns Frimærkeklub har mulighed for at udstille deres samlinger inden for de 4 niveauer, klub-, nationalt, nordisk og internationalt niveau. Klubniveauet har alle mulighed for at udstille på. For de andre er krav om antal points opnået ved tidligere bedømmelse.


Vedtægterne

for Ry og Omegns Frimærkeklub kan ses her


vi samarbejder med vores naboklubber:

Silkeborg frimærkeklub

SkanderborgFrimærkesamler Forening

Odder Filatelistklub

Hinnerup Frimærkeklub

Harlev FrimærkeklubRy og Omegns Frimærke- klub var medarrangør af arrangement på Ry Havn i forbindelse med udgivelsen af dette mærke.