vi samler også på postkort

Det ene af de to ældste postkort i Ry Egnsarkiv med Himmelbjerget, skrevet 18. august 1898
.).


– og især postkort fra Himmelbjerget, Ry, Skanderborg og Silkeborg har vores interesse. Nogle har i stedet for valgt at samle postkort fra deres fødeegn som f.eks. Mors, Fur eller Ribe.

At der så kommer lokalhistorie og gode fortællinger med, ja, det er næsten en selvfølge.

men lad os begynde med at foretage en nærmere definition af postkort. Der er nemlig lidt sproglig forvirring – ikke mindst, fordi vi danskere i dag bruger postkort og brevkort lidt i flæng. Her får vi heller ingen hjælp af Wikipedia, da postkort beskrives således: "Postkort er et åbent brevkort af karton, der sendes med posten, og som bærer et billede. Der er desuden plads til skreven tekst, til modtagerens adresse og til et frimærke. De første udenlandske postkort er fra omkring 1870-1880.".

Dette er absolut ikke korrekt. Og vi får heller ikke det rette svar ved at læse i Politikens danskordbog (se videre under tasten ”Den gamle ordbog” i spalten til højre) eller ved at tjekke Den store danske Ordbog på internettet. Så derfor lige lidt ordvrid med afsæt i de 2 udstillingsklasser: Postkort og Helsager.

Et postkort er et stykke karton uden et værdistempel, men med en illustration – dvs. en tegning, et fotografi eller et andet grafisk udtryk. Da der skal påsættes et frimærke, før det kan sendes, så er det ikke en helsag.

Det første postkort er udsendt i 1843 i England. Det var et julekort i formatet 130 x 82,5 mm; og det blev udsendt af sir Henry Cole.

Et brevkort er i al sin enkelhed et stykke karton med værdistempel trykt i (typisk) øverste højre hjørne. I konsekvens af, at værdistemplet er trykt på kartonen, henregnes brevkortet til den gruppe af forsendelser, der i udstillingssammenhæng er rubriceret som helsager.

Det første brevkort er udgivet i Østrig den 1. oktober 1869.

Et prospektkort er et postkort med billede af landskab, bydel eller bygning.

Tasterne til højre angiver de emner, du kan læse mere om på vores hjemmeside.


Den gamle ordbog

Faktaboks

Post- og brevkortets historie

Brevkortet i Danmark

Verdens største samling af postkort med Himmelbjerget

Jensen Skyttes Kunstforlag

Fotograferne Baunsgaard

Carl Stenders Forlag


Vidste du:
At studiet af postkort og samling af postkort kaldes deltiologi (på engelsk: deltiology).
At man tidligere kunne bruge vendingen at postkorte – dvs. at skrive på et postkort.

Helsager er et papir eller et kort med påtrykt værdimærke. Gruppen udgøres af:

- Brevark inklusiv aerogrammer.
- Kuverter inklusive anbefalede kuverter.
- Brevkort.
- Korrespondancekort.
- Korsbånd.
- Diverse trykte blanketter.